Odstąpienie od umowy, wymiana, reklamacja

Odstąpienie od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym jakoszukac.pl w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa, weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie prosimy przesłać opcjonalnie: pisemnie na adres: Umiem w Internety Agnieszka Bujała z siedzibą w ul. Akacjowa 4n 2/10 55-040 Ślęza, NIP: 6121812355 lub podpisany skan w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@umiemwinternety.pl

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Warunkiem zwrotu płatności jest otrzymanie przez nas zwracanego towaru.

Prosimy odesłać zwracany towar/towary na adres: Umiem w Internety Agnieszka Bujała z siedzibą w ul. Akacjowa 4n 2/10 55-040 Ślęza, NIP: 6121812355 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Uwaga! Będą Państwo musieli ponieść koszty zwrotu towaru.

Wymiana towaru

Jeżeli po otrzymaniu towaru, okaże się, iż nie spełnia on Państwa oczekiwań, istnieje możliwość wymiany zakupionego produktu na inny z dostępnej oferty jakoszukac.pl. W przypadku, gdy Sklep jakoszukac.pl nie posiada żądanego produktu możliwe jest jedynie odstąpienie od umowy.

Prosimy, aby Klient poinformował nas o zamiarze wymiany towaru e-mailem lub telefonicznie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Aby wymiana była możliwa, muszą zostać spełnione następujące warunki:

nie upłynęło więcej niż 14 dni od daty odebrania przesyłki;

wymieniany produkt nie jest zniszczony i w żaden sposób użytkowany.

Klient dokonuje wymiany na swój koszt – pokrywa koszty odesłania towaru oraz wysłania nowej paczki.

Towar na wymianę prosimy kierować na adres:

Umiem w Internety Agnieszka Bujała z siedzibą w ul. Akacjowa 4n 2/10 55-040 Ślęza, NIP: 6121812355, z dopiskiem “WYMIANA”.

UWAGA! Nowy towar wysyłamy po otrzymaniu przesyłki z towarem, który podlega wymianie.

Zgłoszenie reklamacyjne

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów w przypadku Klientów będących konsumentami na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a w przypadku pozostałych Klientów – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny.

Zgłoszenia reklamacyjne prosimy kierować drogą mailową na adres sklep@umiemwinternety.pl

W treści zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o podanie informacji o:

podanie numeru paragonu / faktury w odniesieniu do towaru, którego dotyczy reklamacja;

opisanie wady reklamowanego produktu;

dołączenie zdjęć reklamowanego produktu;

przedstawienie oczekiwań w związku ze złożeniem reklamacji.

* Brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody w rozpatrzeniu reklamacji.
Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.