Regulamin

Warunki i zasady sprzedaży Książek elektronicznych (eBook) w sklepie internetowym jakoszukac.pl.

Sklep internetowy Jakoszukac.pl, działający pod adresem https://jakoszukac.pl, należy do firmy Umiem w Internety Agnieszka Bujała z siedzibą w ul. Akacjowa 4n 2/10 55-040 Ślęza, NIP: 6121812355.

Definicje:

EBOOK-I – książka w wersji elektronicznej, zapisana w formacie PDF.

PDF – PDF (ang. Portable Document Format) – Format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych. Format ten ma sztywny podział na strony i nadaje się szczególnie do przeglądania publikacji na większych monitorach. Na czytnikach, tabletach i smartfonach mogą wystąpić problemy z powiększaniem i dzieleniem tekstu oraz poruszaniem się po publikacji. 

WATERMARK – Znak wodny. System oznaczenia produktu zaszyfrowaną informacją o użytkowniku, który zakupił produkt. Może być podstawą do identyfikacji użytkownika, który rozpowszechni produkt w sposób niezgodny z prawem.

Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. Watermark jest rozwiązaniem wygodnym i preferowanym przez Klientów z uwagi na brak konieczności stosowania specjalnych programów do odczytywania zakupionych plików oraz możliwość dowolnego ich odczytywania na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format. Nie ma również ograniczeń odnośnie do liczby licencji oraz możliwości przenoszenia plików między urządzeniami. Unikatowa licencja transakcyjna umożliwia monitorowanie i rozpoznawanie plików w przypadku nieuprawnionego ich użytkowania, czyli przede wszystkim zamieszczenia ebooka w Internecie.

ADRES POCZTOWY– imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

ADRES REKLAMACYJNY

UMIEM W INTERNETY AGNIESZKA BUJAŁA
UL. AKACJOWA 4N 2/10
55-040 ŚLĘZA

CENNIK DOSTAW – znajdujące się pod adresem jakoszukac.pl zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

DOSTAWA – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem jakoszukac.pl

TERMIN REALIZACJI – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

§ 1. Składanie zamówienia.

Klient może zamówić produkty oferowane w umiemwinternety.pl przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://jakoszukac.pl

Aby złożyć zamówienie, Klient musi:

– zarejestrować się i zalogować w sklepie jakoszukac.pl

– wybrać produkt w formie papierowej bądź elektronicznej, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”,

– wybrać polecenie „ZAMAWIAM” oraz wybrać sposób płatności za zamówienie,

– wybrać opcje dostawy, jeżeli dotyczy

– dokonać płatności.

może zamówić tylko wiele sztuk danego tytułu w formacie papierowym i jedną w formie elektronicznym.

§ 2. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z książek elektronicznych zakupionych w jakoszukac.pl

UWAGA! Przed zakupem książki elektronicznej w sklepie jakoszukać.pl, Klient powinien sprawdzić, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć plik książki, obsługuje format w jakim jest ona zapisana. Firma Umiem w Internety nie gwarantuje, że zakupiona w księgarni jakoszukać.pl książka otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym posiadającym funkcję obsługi książek elektronicznych. 

UWAGA! Przed zakupem książki elektronicznej w sklepie jakoszukać.pl, Klient powinien sprawdzić, czy sposób przygotowania książki, odpowiada jego wymaganiom.

Przed zakupem książki, Klient powinien zapoznać się z warunkami licencji, w której określona jest:

– możliwość lub brak możliwości drukowania,

– możliwość lub brak możliwości kopiowania tekstu.

Warunki licencji umieszczone są w opisie książki na stronach jakoszukać.pl

§ 3. Metody płatności.

Płatności odbywają się za pośrednictwem firmy przelewy24.pl.

Klient może dokonać zapłaty za zamówione produkty w następujący sposób:

– kartą kredytową;

– przelewem online

– Google Pay oraz Apple Pay

– kodem BLIK

– przelewem tradycyjnym (UWAGA: realizacja zamówienia opłaconego tą metodą trwa kilkanaście godzin dnia roboczego od momentu dokonania przelewu.). 

Jakoszukac.pl potwierdzi rejestracje zamówienia wysyłając na wskazany przez Klienta w czasie rejestracji adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

Dostarczenie produktów elektronicznych odbywa się poprzez internet i jest bezpłatne.

§ 4. Warunki i termin realizacji zamówienia i dostawy

Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez jakoszukac.pl potwierdzenia z firmy przelewy24.pl  informacji o dokonaniu płatności.

Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, jakoszukac.pl prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji, z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione produkty oraz informacją o sposobie pobrania produktów lub przewidywanym terminie dostarczenia książki papierowej.

Zamówione produkty fizyczne mogą zostać dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost oraz paczkomatu 24/7 na terenie Polski.

Produkt zostanie wysłany przez sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez klienta podczas składania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia w przypadku przedsprzedaży obowiązuje zgodnie z osobnym regulaminem przedsprzedaży, dostępnym na sklepie internetowym.

Koszty przesyłki zamówionych produktów ponosi Klient, o czym zostaje poinformowany przy akceptacji składanego Zamówienia.

Koszt dostawy produktów oraz całkowity Czas realizacji zamówienia są zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy produktu.

O kosztach dostawy Klient informowany jest w sposób wyraźny, przed złożeniem Zamówienia, w formularzu zamówienia na stronie Sklepu internetowego, po wyborze formy dostawy.

Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, jakoszukac.pl poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe w przeciągu 72 godzin, jakoszukac.pl dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła. 

§ 5. Ceny i formaty zakupionych książek

Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego jakoszukac.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT w wysokości 5% za produkt i 23% za wysyłkę.

Do łącznej ceny produktów zamówionych w Sklepie internetowym jakoszukac.pl doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy i formy płatności.

Ceną wiążącą jest cena podana podczas składnia zamówienia na podstronie ”Koszyk”.

§ 6. Faktury VAT

jakoszukac.pl wystawia faktury VAT na zakupione przez Klienta produkty po wprowadzeniu danych firmowych/osobistych we wskazanym formularzu na stronie “Zamówienie”. Tym samym Klient zgadza się na wystawienie faktury elektronicznej w formacie PDF. Faktura VAT zostanie wystawiona po potwierdzeniu dokonania płatności za produkt.

Uwaga: Wystawiamy Faktury Vat tylko dla firm z Polski.

Uwaga: Akceptując regulamin, akceptujesz sposób dostarczenia faktury VAT w wersji elektronicznej, w formacie PDF, drogą mailową.

§ 7. Odstąpienie od umowy, rezygnacja z zamówienia

W przypadku zakupu produktu elektronicznego, ze względu na charakter sprzedawanych produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za produkt.

Klient przed zakupem książki w wersji elektronicznej, powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza ją odtwarzać, obsługuje format w jakim jest ona zapisana.

Reklamacje

Preorder oświadcza, że produkty znajdujące się w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalne i spełniają warunki określone w specyfikacji każdego produktu. Jakoszukac.pl jest zobowiązany dostarczyć Klientowi zamówione produkty bez wad fizycznych oraz prawnych i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia takich wad, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Reklamacje dotyczące wad produktów można składać do Umiem w Internety Agnieszka Bujała ul. Akacjowa 4n 2/10 55-040 Ślęza

Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności: imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, adres poczty elektronicznej, numer zamówienia, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną, datę nabycia produktu, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta a także wskazanie preferowanego przez Klienta sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację.

W przypadku otrzymania produktu wadliwego, Klientowi przysługuje żądanie obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Szczegóły postępowania reklamacyjnego określone są w zakładce Zwrot/Wymiana/Reklamacja znajdującej się na stronie internetowej jakoszukac.pl. Jakoszukac.pl ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie dalej jednak niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia

W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, jakoszukac.pl zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 8. Korzystanie z zakupionych na jakoszukac.pl produktów przez Klienta

Zakupione i opłacone produkty elektroniczne będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się na jakoszukac.pl i przejściu do podstrony “Moje Konto” i zakładki „Pliki do pobrania”.

Uwaga! Przechowywanie zakupionych przez Klienta książek na podstronie “Moje Konto” jest bezpłatną usługą dodatkową. Jakoszukac.pl zobowiązuje się do przechowywania zakupionych przez Klienta elektronicznych książek na podstronie “Moje Konto” do 30 dni od daty złożenia zamówienia. W związku z tym, Klient powinien pobrać i zachować pliki zakupionych książek elektronicznych na własnych nośnikach pamięci.

§ 9. Bezpieczeństwo i ochrona prawa autorskiego

Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w sklepie internetowym jakoszukac.pl nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy ich pomocy przez osoby trzecie.

Wszystkie produkty oferowane przez jakoszukac.pl są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Klient ma prawo korzystać z produktów zakupionych w jakoszukac.pl lub udostępnionych bezpłatnie przez jakoszukac.pl, tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie może udostępniać produktów zakupionych w jakoszukac.pl innym osobom.

Klient nie może i nie jest uprawniony do:

– rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu produktów elektronicznych zakupionych w jakoszukac.pl w całości lub we fragmencie,

– komercyjnego wykorzystywania produktów zakupionych w jakoszukac.pl

– modyfikowania produktów zakupionych w jakoszukac.pl

Klient jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z produktów zakupionych w jakoszukac.pl w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.

W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania produktów zakupionych w jakoszukac.pl niezgodnie z prawem, jakoszukac.pl może skierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta.

Jakoszukac.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od jakoszukac.pl

§ 10. Treść licencji na korzystanie z ebook-ów zakupionych w umiemwinternety.pl.

Kopia ebook-a zakupiona w jakoszukac.pl przeznaczona jest wyłącznie do własnego użytku osobistego w granicach udzielonej licencji. Wszelkie prawa są zastrzeżone chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, montaż, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy inne rozpowszechnianie zawartości tej kopii lub jej fragmentów czy części jest bezwzględnie zabronione. Zakupiona kopia nie może być przedmiotem  odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.

§ 11. Reklamacje.

Klient może zgłosić reklamacje na adres: sklep@umiemwinternety.pl w przypadku, gdy:

– zakupiony produkt elektroniczny okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się,

– Klient dokona zapłaty ze produkt, produkt nie pojawi się na półce, Klient poinformuje jakoszukac.pl o braku produktu, a w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin dnia roboczego od informacji od Klienta, nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania produktu lub przesłany produkt w inny sposób.

Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez jakoszukac.pl potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Klienta.

Ze względu na charakter sprzedawanych Produktów elektronicznych (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.

Jakoszukac.pl ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni.

Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez jakoszukac.pl, będzie dokonywany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.

§ 12. Dane osobowe.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez umiemwinternety.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Klient oświadcza, że został poinformowany, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mu prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania.